Blog

#

Kruszywa VENTUS VVS

 • 21 marca 2022

Urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne VENTUS VVS oferują szeroki zakres możliwości:

 • praca w różnych warunkach klimatycznych (od -50 °C do +70 °C);
 • 14 rozmiarów jednostek;
 • optymalny dobór wymienników ciepła i grup wentylacyjnych;
 • Komfortowe użytkowanie - płyty warstwowe z pianką poliuretanową;
 • Certyfikat EUROVENT i testy TÜV potwierdziły parametry eksploatacyjne jednostek;
 • Systemy oszczędzania energii zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić optymalne działanie we wszystkich warunkach klimatycznych;
 • Efektywność energetyczna do 92%;
 • oddzielenie strumieni powietrza wywiewanego i nawiewanego;
 • odzysk ciepła z gorącego i zimnego powietrza opuszczającego instalację;
 • doskonałe właściwości mechaniczne i termoizolacyjne;
 • klasa wysokiej szczelności;
 • Brak "mostków termicznych";
 • Możliwość dostawy w odcinkach;
 • wentylator promieniowy, typ PLUG z łopatkami wygiętymi do tyłu;
 • Bezpośredni napęd wentylatora - wirnik na wale silnika;
 • Niski poziom hałasu wentylatora zapewnia najlepsze parametry akustyczne urządzenia;
 • przeznaczone do nisko- i średniociśnieniowych systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (pełne ciśnienie do 2000 Pa);
 • Doskonałe właściwości tłumienia hałasu przez obudowę;
 • Jedna lub więcej grup wentylacyjnych;
 • Przemienniki częstotliwości do sterowania parametrami pracy;
 • Optymalny dobór elementów funkcjonalnych - dla zmniejszenia strat ciśnienia powietrza i odprowadzania ciepła;
 • Optymalne algorytmy sterowania urządzeniami;
 • zdalne sterowanie pracą urządzenia;
 • zintegrowane rozwiązania o ograniczonej i rozszerzonej funkcjonalności, zapewniające oszczędność energii i bezpieczeństwo pracy;
 • Prosty i intuicyjny interfejs użytkownika (HMI);
 • automatyka otwarta na centralny system sterowania (BMS).

Urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne VENTUS VVS mają wewnętrzną ramę o odpowiedniej sztywności oraz panele bezpieczeństwa z blachy stalowej pokrytej pianką poliuretanową z powłoką antykorozyjną z alucynku (AZ 150).

Aparaty VENTUS VVS zawierają zestaw środków zwiększających szczelność i powstrzymujących:

 • uszczelnienie labiryntowe paneli rewizyjnych połączone z żebrami uszczelniającymi na obudowie urządzenia;
 • Tak, polimerowe wkładki termiczne na ściankach paneli kontrolnych, które przerywają mostki termiczne.

Centrale wentylacyjne VENTUS VVS spełniają najwyższe wymagania w zakresie efektywności energetycznej.

Urządzenia mogą być wyposażone w różne opcje odzysku ciepła:

 • regenerator, który owija się wokół;
 • heksagonalny rekuperator przeciwprądowy;
 • rekuperator krzyżowo-prądowy;
 • zespół wymiennika glikolowego.

Sprawność odzysku energii do 92%.

Jednostki o wydajności do 3000 m3/rok są standardowo wyposażone w energooszczędne silniki EC.

Wszystkie jednostki są dostępne w wersji o wysokim stopniu automatyzacji z dodatkowymi funkcjami oszczędzania energii i precyzyjnym pomiarem parametrów powietrza.

System sterowania centralami wentylacyjnymi VENTUS VVS steruje pracą wszystkich jednostek funkcjonalnych, reguluje ich parametry oraz realizuje funkcję optymalizacji wykorzystania zasobów energetycznych przez centrale na podstawie pomiarów parametrów jakości powietrza.

Automatykę do central Ventus wybiera się jako wyposażenie dodatkowe, które jest dostosowane do konfiguracji centrali i obejmuje obwody sterowania i zasilania.

Standardowo programowanie, sterowanie i wizualizacja są dostępne za pośrednictwem systemu zdalnego sterowania lub za pomocą pilota HMI Advance, który umożliwia zdalne sterowanie pracą systemu.