Blog

#

Ekologiczność to szalony trend roku, który Aclima z powodzeniem wspiera

  • 3 lutego 2022

Tendencje te są spowodowane nie tylko szybkim wzrostem cen gazu i wyczerpywaniem się innych zasobów naturalnych, ale także pogorszeniem się warunków klimatycznych na całym świecie.

Świadomość i troska ekologiczna naszych obywateli dotyczy nie tylko tego, co jemy i pijemy, ale także tego, jak żyjemy, w jakich warunkach pracujemy, jak ogrzewamy nasze domy i firmy. Rosnące standardy komfortu, wymagania środowiskowe dotyczące jakości produktów, wody i powietrza.

Coraz bardziej popularne w realizacji dziś i w przyszłości będą więc technologie oparte na alternatywnych źródłach energii oraz nowoczesne "zielone" technologie energooszczędne dla systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji budynków. Nie chodzi tylko o to, że stosowanie systemów z energooszczędnym wyposażeniem może obniżyć koszty eksploatacji o 30-50%, ale o to, że ochrona środowiska staje się powszechnym wymogiem dla przyszłych pokoleń Ukraińców.

Aclima wspiera i promuje powszechne stosowanie innowacyjnych technologii, które chronią środowisko naturalne i zapewniają jego czystość.

  • Wspieramy i promujemy wdrażanie energooszczędnych technologii, które spełniają rygorystyczne europejskie i międzynarodowe standardy zarządzania energią.
  • Oferujemy urządzenia przyjazne dla środowiska, które redukują emisję CO2 do atmosfery i są zaprojektowane do długotrwałej pracy w sposób przyjazny dla środowiska.
  • System ten nie tylko zapewnia alternatywne źródła energii, ale również minimalizuje jej zużycie poprzez rekuperację ciepła.
  • Promujemy bezpieczne eko-technologie, realną ekonomię eksploatacji, do zastosowań w budownictwie mieszkaniowym, komercyjnym i przemysłowym.
  • Rozwiązania inżynieryjne Clima bazują na najnowocześniejszych urządzeniach HVAC i zaawansowanej automatyce, zapewniając maksymalne oszczędności energii przy możliwie najkrótszym okresie zwrotu inwestycji.

Ekonomiczna opłacalność stosowania urządzeń energooszczędnych stała się szczególnie widoczna w kontekście rosnących kosztów energii w ciągu ostatnich kilku lat.

Zamiast centralnego zaopatrzenia w ciepło coraz więcej obiektów przechodzi na energooszczędne kotłownie niezależne, w których korzystna jest wymiana starych, nieekonomicznych kotłów gazowych na kotły biopaliwowe lub bardziej ekonomiczne kotły wysokosprawne. Największe oszczędności w bieżących kosztach ogrzewania i klimatyzacji przy przebudowie i modernizacji istniejących systemów grzewczych dają systemy pomp ciepła do ogrzewania i chłodzenia budynków i budowli. Uniwersalność pomp ciepła i szeroka gama modeli pozwala na dobór rozwiązania inżynieryjnego do każdego zastosowania: ogrzewania i klimatyzacji prywatnych rezydencji, ogrzewania i chłodzenia obiektów komercyjnych, podgrzewania wody w basenach czy potrzeb technologicznych przedsiębiorstw.

Nowoczesne, innowacyjne systemy klimatyzacji i wentylacji oparte na technologii inwerterowej dokładnie i elastycznie reagują na obciążenia cieplne i chłodnicze, a ich zastosowanie obniża koszty eksploatacji o 30-40%, zapewniając jednocześnie wyższy poziom komfortu.

ACLIMA jest firmą oferującą innowacyjne i efektywne kosztowo rozwiązania inżynierskie.

Wydajne i ekonomiczne urządzenia nawiewno-wywiewne firmy Mycond, Casals i Weger Wysokowydajne urządzenia wentylacyjne do precyzyjnej i ekonomicznej regulacji czystości i jakości powietrza otoczenia.

Pompy ciepła Mycond, RCgroup i Hitachi, oferowane przez firmę Aclima, pozwalają znaleźć przyjazne dla środowiska, optymalne pod względem wydajności, energooszczędne rozwiązania techniczne do ogrzewania/chłodzenia budynków, biur, supermarketów, zakładów, hoteli, warsztatów i basenów. Te pompy ciepła typu powietrze-woda, powietrze-woda, powietrze-woda i woda-woda można łatwo zintegrować z nowymi lub modernizowanymi systemami klimatyzacji.

Najbardziej efektywne i przyjazne dla środowiska rozwiązania dla centrów IT, telekomunikacyjnych i centrów danych są idealnie realizowane z precyzyjnymi jednostkami RCgroup dostarczanymi przez Clima na Ukrainie.

Nowoczesne przemysłowe i przemysłowe systemy klimatyzacji, ogrzewania i wentylacji firmy Haier pozwalają na stworzenie elastycznego i ekonomicznego systemu jednostek wewnętrznych i zewnętrznych do kontroli i utrzymania określonych parametrów mikroklimatu w dużych pomieszczeniach lub obiektach wielkopowierzchniowych.

Inne przyjazne dla środowiska i energooszczędne systemy wykorzystujące nowoczesne, przyjazne dla warstwy ozonowej układy chłodnicze zawarte w naszym katalogu to urządzenia firm RCgroup, Hitecsa, Decsa, Mycond do produkcji przemysłowej i grzewczo-chłodniczej: Agregaty skraplające, chillery, pompy ciepła, roofery, klimakonwektory, centrale wentylacyjne i inne urządzenia.

Do tworzenia nowoczesnych systemów sterowania urządzeniami klimatycznymi Aclima oferuje wiele systemów automatyki i sterowania, a także systemy dyspozytorskie ukraińskiej firmy Atmik. Oferujemy również szeroką gamę suszarni firmy Trotec zapewniających pełną kontrolę klimatu oraz systemy instalacyjne Dristeem i Mycond spełniające normy środowiskowe.

Ekologiczność, energooszczędność, efektywność kosztowa to główne zalety urządzeń wprowadzanych przez Aclimę do aktywnego stosowania w gospodarce komunalnej, przemyśle i budownictwie.

Nasza firma oferuje urządzenia przyjazne dla środowiska i energooszczędne, w szczególności pompy ciepła, ponieważ alternatywne technologie energetyczne mają najlepsze perspektywy i priorytety rozwoju oraz stają się coraz bardziej powszechne na całym świecie.