CEBEA logo


O FIRMIE

CEBEA jako biuro konstrukcyjne dla przemysłu chemicznego istnieje na rynku od 1946 roku. W 1971 roku zostało przekształcone w ośrodek badawczo - rozwojowy, a od 2011 roku pełni funkcję instytutu badawczego. Proponujemy kompleksowe rozwiązanie problemu od pomysłu, poprzez prace badawcze na własnych stanowiskach badawczych, konstrukcję, nadzór nad wykonawstwem do uruchomienia urządzeń. Równolegle cały czas prowadzimy prace statutowe, w tym badania własne, działalność ogólnotechniczną (normalizacja, ochrona własności przemysłowej, informacja naukowo - techniczna). więcej

Włączenie Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Budowy Urządzeń Chemicznych CEBEA do Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 roku, z dniem 1 lutego 2015 roku Politechnika Krakowska wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki, których podmiotem był do tej pory Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budowy Urządzeń Chemicznych "CEBEA" w Krakowie wraz z Zakładem Produkcji Doświadczalnej w Bochni.

więcej