CEBEA logo
CEBEA - prace badawczo - rozwojowe

Realizujemy prace badawczo-rozwojowe dotyczące:

 • doboru urządzeń do oczyszczania gazów odlotowych, ścieków przemysłowych i komunalnych;
 • filtrów do aerozoli;
 • struktur tłumików hałasu dla maszyn przepływowych, na ich wlocie i wylocie;
 • doboru właściwych materiałów do zastosowań w sprzęcie akustycznym (ściany kabin dźwiękoizolacyjnych, ekrany i obudowy akustyczne);
 • doboru i zastosowania materiałów do węzłów pracujących w warunkach tarcia technicznie suchego;

Ostatnio prowadzone prace dotyczą zastosowania opracowanej i wykonanej w naszym ośrodku unikalnej w tej części Europy wyparki molekularnej w zastosowaniu do substancji „trudnolotnych” powstających jako odpady w produkcji biokomponentów.

Realizujemy ponadto:

Prace badawczo-rozwojowe poświęcone wpływowi czynników technologicznych i eksploatacyjnych na właściwości mechaniczne materiałów konstrukcyjnych i i złączy spawanych. Zrealizowano szereg badań dotyczących wysokotemperaturowych własności stali energetycznych SA 387 Gr.11 i Gr.22, możliwości rozszerzania zakresu eksploatacji stali S690QL również w obszarze podwyższonych temperatur, odporności krajowych stali energetycznych Cr–Mo oraz połączeń spawanych na utratę plastyczności wskutek długotrwałego oddziaływania podwyższonych i wysokich temperatur. Pracownia realizowała również prace związane z eksploatacją stali w niskich temperaturach – w szczególności dotyczyło to potrójnego gatunku ASTM A106 Gr.C / ASTM A333 Gr.6 / API 5L Gr. X52, oraz połączeń spawanych tej stali. Pracownia współuczestniczyła w grantach naukowych realizowanych przez Akademię Górniczo Hutniczą i Politechnikę Krakowską.
Uzyskane wyniki badań zostały opublikowane w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowo – technicznych.

Posiadamy bibliotekę naukową składającą się z:

 • biblioteki wraz z czytelnią obejmującą książki i bogate zbiory czasopism zagranicznych i krajowych, np.:
   - Chemical Engineering - lata 1966 ÷ 2007;
   - Chemical Engineering Progress – lata 1950, 1953 ÷ 1954, 1962 ÷ 2002;
   - Filtration and Separation - lata 1986 ÷ 2002;
   - Process Engineering – lata 1980 ÷ 2002;
   - Zuckerindustrie – lata 1955 ÷ 1962 i 1986 ÷ 1989;
   - Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja - lata 1970 ÷ 2001;
   - Gaz, woda, technika sanitarna – lata 1981 ÷ 2001;
   - Inżynieria i Aparatura Chemiczna – lata 1970 ÷ 2001;
   - Ochrona powietrza i problemy odpadów – lata 1980 ÷ 2002;
   - Przegląd Mechaniczny – lata 1947 ÷ 2002.
 • bibliotekę normalizacyjną obejmującą zbiory norm krajowych i zagranicznych, międzynarodowych i regionalnych
 • bibliotekę patentów posiadającą opisy patentowe w postaci mikrofilmów i odbitek, a także literaturę dotyczącą tej dziedziny;
 • bibliotekę rysunków technicznych zawierającą ponad 11 000 dokumentacji technicznych, których spis znajduje się w zakładce PUBLIKACJE

SPIS DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

Dokumentację techniczną udostępniamy wraz z prawami autorskimi za odpłatnością.