CEBEA logo
Urządzenia Chłodnicze, Urządzenia Chemiczne - Ośrodek Badawczo-Rozwojowy - CEBEA

Oferujemy kompleksowe rozwiązanie problemów od pomysłu do uruchomienia

  w branżach:

 • aparatury chemicznej, maszyn i urządzeń procesowych;
 • w tym wyparki cienkowarstwowe, wirówki, filtry;
 • technologicznych urządzeń cukrowniczych;
 • sprężarek i dmuchaw dla powietrza i gazów;
 • w tym gospodarki sprężonym powietrzem i gazami wraz z wytłumieniem hałasu;
 • urządzeń ochrony środowiska;
 • w tym wytłumianie hałasu, natleniania wód, ścieków i dezodoryzacja;
 • nowoczesnych systemów ogrzewania.

  prowadzimy ponadto:

 • ekspertyzy i konsultacje;
 • pomiary atestacyjne;
 • prace normalizacyjne;
 • wdrożenia i nadzory;
 • projektowanie i konstrukcję;
 • badania i dobór materiałów.
 • Posiadamy laboratorium badania wytrzymałości materiałów wyposażone w:

 • uniwersalną maszynę statyczno-dynamiczną o sterowaniu elektronicznym Instron 1273 zaopatrzoną w komorę klimatyczną Instron 3110 (-60°C ÷ 300°C);
 • piec wysoko-temperaturowy Instron 3112 (250°C ÷ 700°C);
 • uniwersalny młot udarnościowy Charpy WPM PS 30.
 • Maszyna wytrzymałościowa Instron 1273 zapewnia następujące możliwości badawcze:

 • opcjonalne sterowanie przemieszczaniem tłoka (± 50 mm), siłą (± 100 kN) lub odkształceniem;
 • możliwość wykonywania statycznych, bądź dynamicznych badań wytrzymałościowych lub symulowania obciążeń jednoosiowych na obiektach rzeczywistych i modelach (przebiegi prostokątne, trójkątne, sinusoidalne, impulsowe, liniowo zmienne odzerowe i nie odzerowe, możliwość nakładania ich na siebie jednocześnie i sekwencyjnie);
 • szeroki zakres temperaturowy badań (od -60°C do +700°C).
 • Młot udarnościowy WPM PS 30 umożliwia wykonywanie następujących rodzajów prób udarowych:

 • próby udarności na próbkach Charpy U i V;
 • próby udarowego zginania jednopunktowego Izod;
 • próby udarowego rozciągania w zakresie temperaturowym (od -193°C do +200°C).

 • Laboratorium wykonuje badania materiałów podstawowych oraz połączeń spawanych dla potrzeb budowy maszyn, konstrukcji i instalacji ciśnieniowych przy współpracy z UDT, TŨV, Lloyd΄s Register Polska. Laboratorium posiada certyfikat nadany przez United States Department of Commerce - National Institute of Standards and Technology (Departament Handlu USA - Narodowy Instytut Norm i Techniki) na wykonywanie badań udarności wg normy ASTM E23, wymagany przez niektóre normy ASTM i przepisy odbiorowe ASME.

  Zakres oferty:

 • statyczna próba rozciągania wyrobów hutniczych i złączy spawanych;
 • próba udarności wyrobów hutniczych i złączy spawanych;
 • próba zginania złączy spawanych;
 • badanie długości i kąta odkształceń;
 • badania udarności na próbkach Charpy, Izod i rozciągania udarowego wg ASTM E 23.
 • Możemy również podjąć się wykonawstwa innych, mniej typowych rodzajów badań także poza zakresem uznania.
 • działalność wydawniczą;
 • dostawę urządzeń
 • montaż urządzeń chłodniczych w ciągi, także z zewnętrznym agregatem.
 • Oferujemy:

 • Dokumentacje techniczne z bogatego zbioru opracowanych aparatów i urządzeń chemicznych, liczącego ponad 11 000 pozycji, zawierającego między innymi:
  • autoklawy
  • defekatory
  • dmuchawy
  • dozatory
  • filtry
  • hydrocyklony
  • kolumny
  • kotły
  • krystalizatory
  • łapacze
  • mieszalniki
  • mieszarki
  • młyny
  • odemglacze
  • odgazowywacze
  • odpylacze cyklonowe
  • odstojniki
  • płuczki i skrubery
  • pompy hydrauliczne
  • prasy hydrauliczne
  • przenośniki ślimakowe
  • reaktory
  • sita łukowe
  • suszarki
  • warniki
  • wirówki
  • wymienniki ciepła
  • wyparki cienkowarstwowe
  • zasobniki ciepła
  • zbiorniki
  Dokumentacje te oferujemy do celów remontowych, adaptacji lub innych.