Blog

#

Dzwonki powietrzne na kanale MYCOND

 • 17 maja 2022

Co to jest wilgotność powietrza?

Wilgotność powietrza jest jednym z najważniejszych parametrów klimatu wewnętrznego. Poziom wilgotności ma znaczący wpływ na zdrowie ludzi, a także na stan konstrukcji, mebli i całego budynku.

Zgodnie z przepisami prawa w pomieszczeniach, w których stale przebywają ludzie, należy utrzymywać wilgotność na poziomie 40-50%.

Wpływ wilgotności powietrza na ludzi

Niska wilgotność powietrza może powodować dezorientację i trudności w oddychaniu.

Ponadprzeciętna wilgotność powietrza zwiększa uczucie duszności i powoduje skraplanie się pary wodnej na powierzchniach.

Wymagany poziom wilgotności powietrza w pomieszczeniu można uzyskać za pomocą nawilżaczy powietrza.

Dyfuzory dzielą się na dwa główne typy:

1. kanalizowany;

2. lokalne.

Struktura i kryteria wyboru hydraulika kanałowego

Dzwoniącymi typu kanałowego mogą być:

1. elektryczne (najłatwiejsze w instalacji i konserwacji);

2. termodynamiczne (mogą pracować z wodą po uzdatnieniu lub osmozie);

3) adiabatyczne (oprócz osadzania się wody chłodzą również powietrze).

Elektroniczne agregaty chłodnicze

Przyjrzyjmy się konstrukcji skrzynki do ściskania elektrod. Składa się on z następujących elementów:

 • cylinder z elektrodami (9);
 • zakwaterowanie;
 • system automatyki (11);
 • rura parowa;
 • wąż parowy (10);
 • króciec odwadniający (3);
 • podłączenie urządzenia do instalacji wodociągowej (2);
 • czujniki wilgotności.

Kanałowe wyciągi pierścieniowe

Wybór nagrzewnicy pierścieniowej typu kanałowego jest uzależniony od:

 • wydajność powietrza w systemie wentylacyjnym;
 • temperatura powietrza wewnątrz budynku;
 • wymaganą wilgotność powietrza w pomieszczeniu.

Zasada działania separatora kanałowego wlotu powietrza

Urządzenia te działają na zasadzie składania izotermicznego, tzn. składają się przy stałej temperaturze powietrza nawiewanego do systemu wentylacyjnego. Typowa woda pitna zawiera niewielką ilość soli mineralnych i dlatego charakteryzuje się niską przewodnością elektryczną.

Gdy prąd elektryczny przepływa między dwiema elektrodami, woda jest podgrzewana do temperatury parowania (efekt Joule'a). Prąd elektryczny jest mierzony przez sterownik suwmiarki i jest zawsze proporcjonalny do ilości wytwarzanej pary.

Ilość wody w cylindrze jest kontrolowana przez zawory zasilające i spustowe, co pozwala kontrolować proces osadzania pary. Cylinder jest napełniany wodą w miarę jej zużywania. Odparowana woda nie zawiera soli, a ich ilość w cylindrze stale wzrasta.

Aby utrzymać normalne działanie układu klimatyzacji, butla jest regularnie opróżniana w trybie automatycznym, a co godzinę uzupełniana nową wodą. Z czasem wewnętrzna powierzchnia cylindra ulega zmatowieniu na skutek osadzania się soli, dlatego należy ją co pewien czas wymieniać.

Funkcjonowanie systemu kanałów z wlotem powietrza/układem odpowietrzania spalin

Nawiewane powietrze jest filtrowane i ogrzewane (w razie potrzeby) w systemie wentylacji z odzyskiem ciepła. Następnie "włącza się" tłumik kanałowy, a dysza parowa dostarcza do pomieszczenia taką ilość pary, która utrzymuje w nim temperaturę ustawioną na regulatorze.

Pod ciśnieniem strumienia powietrza wentylacyjnego para jest równomiernie rozprowadzana i dostarczana do pomieszczenia za pomocą systemu rur przez kratki wentylacyjne. Czujnik wilgotności jest instalowany w układzie ciepłej wody użytkowej, aby zapobiec uwalnianiu do powietrza nieodpowiednich ilości pary wodnej i kondensacji w układzie ciepłej wody użytkowej. Proces ten przebiega krok po kroku. Aby uzyskać pełną instalację, musi się zmienić cała objętość powietrza w pomieszczeniu.

W tym samym czasie, gdy zimne powietrze jest nawiewane do pomieszczenia, odprowadzane jest powietrze usuwane. Dlatego ważne jest takie rozmieszczenie kratek wlotu i wylotu powietrza, aby powietrze przepływało przez całą objętość pomieszczenia i dopiero potem było odprowadzane.

Powietrze jest usuwane przez żaluzje przepływowe i transportowane przez system kanałów, w których czujnik mierzy rzeczywistą wartość wilgotności względnej w pomieszczeniu, a następnie uwalnia ją do gruntu. Urządzenie działa do momentu, gdy wskaźnik wiatru na przewodzie doprowadzającym powietrze będzie odpowiadał wartości ustawionej na panelu sterowania.

Zalecane miejsce montażu regulatora wilgotności (czujnika / higrostatu)

- A jest idealne. Stabilna regulacja temperatury zapewnia najlepsze mieszanie powietrza suchego i wilgotnego.

- B - Możliwe. Warunki klimatyczne w pomieszczeniu mogą mieć wpływ na regulację, jeśli czujnik znajduje się zbyt blisko kratki wentylacyjnej, przeciągów lub źródeł ciepła. Np.: oświetlenie pomieszczenia.

- C nie jest zalecane. Ustawiony jest punkt mieszania między wilgotnością powietrza wewnętrznego i zewnętrznego.

- D, E, F - tych pozycji nie można używać do ustawiania czujników wilgotności i higrostatu.

- G - najlepsze położenie dla higrostatu maksymalnego lub czujnika wilgotności i przetwornika przepływu powietrza. Rzeczywiste przesunięcie zależy od wielkości widocznego obszaru umieszczania.

Jeśli konieczne jest utrzymanie takiej samej wilgotności w pomieszczeniach, wystarczy grzejnik jednokanałowy. Jeśli konieczne jest utrzymanie różnych poziomów wilgotności, można zainstalować oddzielny kanał lub instalację ścienną.

Podsumowanie wyników

Rozgałęźnik kanałowy jest zasadniczo inny. Wspólny dzwonek stale wymaga uwagi użytkownika. Poziom wody w zbiorniku musi być stale monitorowany. Woda musi być destylowana lub destylowana metodą osmozy, w przeciwnym razie wszystkie minerały i inne osady osadzą się na meblach.

Montaż wywoływacza kanałów jest niezwykle ważny na etapie instalacji systemu wentylacyjnego. Później będzie to droższe i bardziej skomplikowane.