Blog

#

Czy pompy ciepła uniezależnią Polskę od rosyjskiego gazu?

  • 2 września 2023

Europejskie rynki pomp ciepła osiągnęły znaczny wzrost w 2021 roku i rosły w bezprecedensowym tempie, pomimo ograniczeń spowodowanych koronawirusem i problemami na całym świecie. Według Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła EHPA, sprzedaż pomp ciepła w Unii Europejskiej przekroczyła 2 miliony sztuk w 2021 roku, a udział pomp ciepła w rynku urządzeń grzewczych w Europie ma wzrosnąć w ciągu najbliższych trzech lat, osiągając około 50%. Według najnowszych statystyk, w ubiegłym roku Polska była jednym z najlepszych rynków w Europie.

W 2021 roku Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) opublikowało raport z badań rynku pomp ciepła w Polsce. Według ich ustaleń liczba sprzedanych pomp ciepła do centralnego ogrzewania w 2021 roku wzrosła o 80% w porównaniu do 2020 roku, podczas gdy cały rynek pomp ciepła wzrósł o 66%. Według ich analizy, największy wzrost sprzedaży pomp ciepła w Polsce w 2021 roku osiągnięto na rynku pomp ciepła powietrze/woda: sprzedano 79 000 sztuk, czyli o 88% więcej niż w 2020 roku. Sprzedaż gruntowych pomp ciepła również nieznacznie wzrosła, jednak liczba sprzedanych gruntowych pomp ciepła wzrosła z 5 260 do 5 650 sztuk, czyli o prawie 7% więcej niż statystyki z 2020 roku. Natomiast w obszarze pomp ciepła powietrze/woda, które wykorzystywane są wyłącznie do produkcji ciepłej wody użytkowej, liczba sprzedanych urządzeń spadła o prawie 11% z 8 650 do 7 700 w 2020 roku.

Według raportu PORT PC, kluczowym elementem tak znaczącego wzrostu sprzedaży pomp ciepła powietrze-woda jest większa elastyczność rozwiązań i korzystne koszty ogrzewania, a także rosnące zaufanie do tej technologii wśród użytkowników i instalatorów. Istotny wpływ na zużycie ma zainteresowanie inwestorów bezodpadowymi systemami grzewczymi, a także komfort obsługi i wzrost świadomości ekologicznej. Większa intensywność wsparcia finansowego dla pomp ciepła w programie Czyste Powietrze w Polsce od stycznia 2020 roku, a także łatwiejsza termomodernizacja wskazują na wyraźny wzrost zainteresowania pompami ciepła.

Prognoza polskiego rynku pomp ciepła na 2022 rok, według Polskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła, będzie kolejnym rokiem wyzwań i szans dla rozwoju branży pomp ciepła. Dalszy rozwój rynku może napotkać na istotną barierę związaną z brakiem wykwalifikowanych instalatorów montujących pompy ciepła. Może to stać się przeszkodą dla dalszego rozwoju rynku. W artykule PORT PC stwierdzono, że rozwiązaniem stosowanym np. w Szwajcarii może być standaryzacja i ograniczenie projektowania montowanych instalacji, ogólne systemy szkoleń dla instalatorów, wprowadzenie intelektualnych programów badawczo-rozwojowych dla producentów pomp ciepła w Polsce oraz monitoring prób pomp ciepła w budynkach mieszkalnych. Istotnym problemem jest produkcja tanich polskich pomp ciepła, a także fakt, że montaż i uruchomienie instalacji z pompami ciepła powinny być jak najprostsze. Kolejną istotną kwestią jest przyspieszenie dostaw i produkcji komponentów i akcesoriów do pomp ciepła. Ważną kwestią w rozwoju rynku pomp ciepła jest konieczność przeprowadzenia kampanii informacyjnej na temat możliwości zastosowania pompy ciepła w istniejących budynkach zamiast kotła węglowego.