Blog

#

Kruszywa VENTUS VVS

 • 27 czerwca 2023

Urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne VENTUS VVS oferują szeroki zakres możliwości:

 • praca w różnych warunkach klimatycznych (od -50 °C do +70 °C);
 • 14 rozmiarów urządzeń;
 • optymalny dobór wymienników ciepła i grup wentylacyjnych;
 • Komfort użytkowania - płyty warstwowe z pianką poliuretanową;
 • Certyfikat EUROVENT i testy TÜV potwierdziły parametry wydajnościowe jednostek;
 • energooszczędne systemy zostały zaprojektowane z myślą o optymalnej wydajności w każdych warunkach klimatycznych;
 • Efektywność energetyczna do 92%;
 • rozdzielenie strumieni powietrza wywiewanego i nawiewanego
 • odzysk ciepła z ciepłego i zimnego powietrza opuszczającego instalację;
 • doskonałe właściwości mechaniczne i termoizolacyjne;
 • wysoka klasa szczelności;
 • Brak "mostków termicznych";
 • Możliwość zasilania sekcjami;
 • wentylator promieniowy typu PLUG z łopatkami wygiętymi do tyłu;
 • Bezpośredni napęd wentylatora - wirnik na wale silnika;
 • Niski poziom hałasu wentylatora zapewniający najlepszą wydajność akustyczną urządzenia;
 • wybrany do nisko- i średniociśnieniowych systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (pełne ciśnienie do 2000 Pa);
 • Doskonała charakterystyka tłumienia hałasu obudowy;
 • Jedna lub więcej grup wentylacyjnych;
 • Przetwornice częstotliwości do sterowania parametrami pracy;
 • Optymalny dobór elementów funkcjonalnych - w celu zmniejszenia spadku ciśnienia powietrza i strat ciepła;
 • Optymalne algorytmy sterowania urządzeniami;
 • zdalne sterowanie pracą urządzeń;
 • zintegrowane rozwiązania o ograniczonej i rozszerzonej funkcjonalności zapewniające oszczędność energii i bezpieczeństwo eksploatacji;
 • Prosty i intuicyjny interfejs użytkownika (HMI);
 • automatyka otwarta na centralny system sterowania (BMS).

Centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne VENTUS VVS mają konstrukcję z wewnętrzną ramą o dużej sztywności i ochronnymi panelami obudowy wykonanymi z pianki poliuretanowej pokrytej blachą stalową z powłoką antykorozyjną z alucynku (AZ 150).

Centrale VENTUS VVS wyposażone są w zestaw środków zwiększających szczelność:

 • uszczelnienie labiryntowe paneli rewizyjnych połączonych z żebrami uszczelniającymi na obudowie jednostki;
 • polimerowe wkładki termiczne na ściankach paneli inspekcyjnych w celu zlikwidowania mostków termicznych.

Centrale wentylacyjne VENTUS VVS spełniają najwyższe wymagania w zakresie efektywności energetycznej.

Urządzenia mogą być wyposażone w różne opcje odzysku ciepła:

 • regenerator owijający;
 • sześciokątny rekuperator przeciwprądowy;
 • rekuperator krzyżowo-przeciwprądowy;
 • wymiennik glikolowy.

Sprawność odzysku energii do 92%.

Jednostki o wydajności do 3000 m3/rok są standardowo wyposażone w energooszczędne silniki EC.

Wszystkie centrale dostępne są z wysokim poziomem automatyki z dodatkowymi funkcjami oszczędzania energii i precyzyjnym pomiarem parametrów powietrza.

Automatyka centrali wentylacyjnej VENTUS VVS steruje pracą wszystkich jednostek funkcjonalnych, dostosowuje ich parametry oraz realizuje funkcję optymalizacji wykorzystania zasobów energetycznych przez centrale w oparciu o pomiary parametrów jakości powietrza.

Automatyka dla jednostek Ventus jest wybierana jako wyposażenie opcjonalne, które jest dostosowane do konfiguracji jednostki i obejmuje obwody sterowania i zasilania.

Standardowo programowanie, sterowanie i wizualizacja są dostępne za pośrednictwem systemu zdalnego sterowania lub zdalnego sterowania HMI Advance, które umożliwia zdalne sterowanie pracą systemu.