Blog

#

Regulatory wydajności cieplnej podgrzewacza wody

 • 18 sierpnia 2022

Te zewnętrzne urządzenia, ważne dla pracy centrali wentylacyjnej, są jednostkami sterującymi, które zapewniają przepływ wody o wymaganej temperaturze do nagrzewnicy wodnej.

Zespół regulacji mocy cieplnej jest zamontowany pomiędzy podgrzewaczem ciepłej wody a jego źródłem ciepła i składa się zwykle z:

 • zawór trójdrożny;
 • pompa;
 • zawory.

Firma VTS opracowała urządzenia sterujące do szybkiego i łatwego podłączenia nagrzewnic wodnych, które gwarantują dostarczenie wymaganych parametrów powietrza za nagrzewnicą.

Regulator ciepła podgrzewacza wody (grupa pompowa) jest bezstopniowym systemem regulacji wydajności podgrzewacza ciepłej wody, który zapewnia bezstopniową kontrolę jakości. W połączeniu z termostatem lub czujnikiem temperatury wody otoczenia zapewnia również skuteczną ochronę przed zamarzaniem wymiennika ciepła.

Grupa pompowaLite jest nieco "odchudzona" w stosunku do w pełni wyposażonej(Premium) o kilka elementów, które można łatwo doposażyć.

Te elementy:

 • Obudowa, którą w razie potrzeby można doposażyć;
 • Mierniki temperatury do sprawdzania działania układu;
 • Zawór obrotowy w obwodzie pierwotnego zaworu sterującego.

Brak tego zaworu może negatywnie wpłynąć na zdolność regulacyjną urządzenia.

Obecnie, gdy złożony system grzewczy jest podłączony do zasilania więcej niż jednego grzejnika, bypass jest używany, aby pomóc w zrównoważeniu całego obwodu.

Bypass zwiększa również możliwości regulacyjne całego systemu. System nośników ciepła umożliwia stosowanie mieszanin wody alkalicznej z inhibitorami antykorozyjnymi w dopuszczalnym stężeniu do 35%.

Parametry techniczne

Rodzaj sterowania: 0 ÷ 100% (bezstopniowe).

Sygnał sterujący: 0-10 V.

Czas otwarcia/zamknięcia zaworu: 90 sek.

Napięcie na zaworze:: 24 V AC/DC.

Napięcie pompy: 230 V AC.

Temperatura pracy: +5°C ... 50 ° C.

Temperatura pracy: -10°C ... 120 ° C.

Maks. stężenie cieczy w nośniku ciepła: 35%.

Stopień ochrony: IP 54.

Wymiary

Wymiary modułu sterowania.

Urządzenia sterujące

Grupa pompowa Premium

Grupa pompowa Lite

Obudowa EPP (polipropylen)

pompa wodna

Elektrycznie sterowany zawór trójdrożny

Elektrycznie sterowany zawór trójdrożny

filtr cząstek stałych

filtr cząstek stałych

termomanometr

zawory odcinające

pompa wodna

obwód obejściowy

zawór zwrotny (dla bypassu)

zawory odcinające (zawory)

Opis rozwiązania technicznego

Centrale sterujące to zespół elementów zamontowanych w obudowie i przeznaczonych do sterowania mocą grzewczą nagrzewnic wodnych central wentylacyjnych.

Zalety stosowania prefabrykowanych elementów sterujących

 • Unikanie awarii podczas podłączania podgrzewacza do systemu rurociągów;
 • Łatwe i proste podłączenie podgrzewacza ciepłej wody do rur;
 • Optymalne współdziałanie z systemem automatycznego sterowania i regulacji instalacji VTS oraz zapewnienie niezbędnej ochrony elektrycznej pompy;
 • Możliwość zapewnienia wtórnej (bardziej niezawodnej) ochrony przed zamarzaniem instalacji grzewczej;
 • Stały pomiar i kontrola temperatury i ciśnienia płynu grzewczego na wlocie i wylocie z podgrzewacza;
 • Prosty i intuicyjny dobór komponentów sterujących do jednostek na podstawie ich wydajności.

Podstawowe elementy

Pompa obiegowa

Napięcie - 230V / 1 faza / 50Hz

Temperatura otoczenia - 0 ... 40 °C

Maks. temperatura wymiany ciepła - 110 °C

Maks. ciśnienie robocze - 10 bar

Ochrona przed przeciążeniami - wbudowana

Stopień ochrony obudowy - IP44

Glikol propylenowy / etylenowy - do 35%.

Serwosterowany zawór trójdrożny

Napięcie - 24VAC, sygnał 0-10V

Temperatura otoczenia - - 30 ... + 50 °C

Maks. temperatura przekazywania ciepła - 120 °C

Wilgotność 5 ... 95% RH (bez kondensacji)

Stopień ochrony obudowy - IP54

Termomanometr

Zakres pomiaru temperatury - 0 ... - 0 ... 120 °C

Zakres ciśnienia 0 ... 10 bar (1 MPa)